Styret i Skatvalsrevyen 2016-2017

Leder Lill Wenche Welle 99648360
Kasserer Ingrid Nilsen 92659711
Styremedlem Stig Karlsen 90613782
Styremedlem Randi Vollan 93490904
Styremedlem Elin Aas 95772826
Styremedlem Nina Tvete 95083244
Styremedlem Asbjørn Saksvik 92817187
Styremedlem Knut Ivar Bergersen 92843401
Styremedlem Bjørn Atle Lund 41238440

Valgkomite

Laila Lindqvist 48186911

 

Revisorer

Per Magnar Forbord 93027429
Laila Lindqvist 48186911
Vararevisor Bjørn Johan Nytrø 93004348

Sjef for lyd

Åge Lundemo 

92605296

Sjef for lys

Ole Ivar Bye 90588523
Sjef for kostymer Laila Lindquist  48186911
Sjef for kulisser Jan Inge Vollan                48065872