Sjarmskylling

Bildenavn Intro til åpning
Bildenavn Kongen
Bildenavn Døden
Bildenavn Ufør
Bildenavn Monica og Trond
Bildenavn Monica klar for elgjakt
Bildenavn Roar er klar for å være ambulanse personell
Bildenavn Bøgdasladder
Bildenavn Avsluttning
Bildenavn Fugler
Bildenavn Landbrukslaget
Bildenavn Tor med hammeren
Bildenavn Elgjakta
Bildenavn Elgjakt
Bildenavn O bli hos meg
Bildenavn Bøgda sladder
Bildenavn Utdeling av roser